Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente

Ştiri

SELECTARE PERSONAL PENTRU GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 2017-11-22 (22/11/2017)

GAL Satu Mare pentru dezvoltare socială" înființat în cadrul proiectului "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și înființarea grupului de acțiune local al Municipiului Satu Mare" selectează personal contractual în regim part-time: - manager - asistent administrativ - facilitator comunitar. [...]

Expert sociolog (23/09/2017)

Pentru desfașurarea proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala și înființarea Grupului de Acțiune Local al Municipiului Satu Mare”, desfășurat în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, OTP Consulting Romania S.R.L. angajează 2 Experți Sociologi pe perioada desfășurării proiectului [...]

OTP Consulting investește în oameni (16/03/2015)

OTP Consulting România S.R.L., împreună cu Universitatea Politehnică din București, cea mai prestigioasă universitate tehnică din România, vor implementa în parteneriat proiectul multi-regional “ANTREPRENOR- Idei de afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia - ID 150650”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul, în valoare de 5,580,988.05 RON, va fi implementat în județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Dolj, București și Ilfov. [...]

Evenimente

Conferinţa “Soluţii de finanţare pentru IMM-uri şi autorităţi locale din fonduri structurale” (30/01/2008, Hotel Athenee Palace Hilton)

O noua Conferinţă pe tema fondurilor structurale a fost organizată sub titlul “Soluţii de finanţare pentru IMM-uri şi autorităţi locale din fonduri structurale” în data de 30 ianuarie 2008 de către Structural Consulting Group. [...]