Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente

Ştiri

Expert sociolog (23/09/2017)

Pentru desfașurarea proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala și înființarea Grupului de Acțiune Local al Municipiului Satu Mare”, desfășurat în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, OTP Consulting Romania S.R.L. angajează 2 Experți Sociologi pe perioada desfășurării proiectului [...]

OTP Consulting investește în oameni (16/03/2015)

OTP Consulting România S.R.L., împreună cu Universitatea Politehnică din București, cea mai prestigioasă universitate tehnică din România, vor implementa în parteneriat proiectul multi-regional “ANTREPRENOR- Idei de afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia - ID 150650”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul, în valoare de 5,580,988.05 RON, va fi implementat în județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Dolj, București și Ilfov. [...]

OTP Consulting Romania: rata de succes de 80% a proiectelor depuse (15/09/2009, Bucureşti)

OTP Consulting România S.R.L., companie de consultanţă membră a OTP Group, a ajuns, în mai puţin de doi ani de la lansarea pe piaţa locală, la o cotă de piaţă de circa 3 % în proiectele pentru dezvoltare urbană şi de 0.8% în proiectele de dezvoltare rurală. [...]

Evenimente

Conferinţa “Soluţii de finanţare pentru IMM-uri şi autorităţi locale din fonduri structurale” (30/01/2008, Hotel Athenee Palace Hilton)

O noua Conferinţă pe tema fondurilor structurale a fost organizată sub titlul “Soluţii de finanţare pentru IMM-uri şi autorităţi locale din fonduri structurale” în data de 30 ianuarie 2008 de către Structural Consulting Group. [...]