Nyomtat Küldje el ismerősének

Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlap a (www.otpbank.ro szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Bank Romania S.A. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Bank Romania S.A. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Bank Romania S.A. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Bank Romania S.A. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák. Az OTP Bank Romania S.A. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Bank Rt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Bank Romania S.A.-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Bank Romania S.A. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje, elemzéseket készítsen a felhasználásukkal, felhasználja direkt marketing akciókban, promóciós anyagok kiküldésére, illetve kérdések vagy panaszok megválaszlására.

Az OTP Bank Romania SA az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.Az OTP Bank Romania SA. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.