Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Servicii > Planificare strategică > Dezvoltare rurală

Planificare strategică

Dezvoltare Rurală

 

În domeniul dezvoltării rurale sunt mai multe oportunităţi după aderarea României la Uniunea Europeană deoarece, pe baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, întreprinzătorii din mediul rural, fermierii, personele fizice care se ocupă de silvicultură şi asociaţiile lor au posibilitatea de a accesa sursele financiare ale Fondului Agricol pentru Dezvoltare Rurală, pentru aceasta fiind necesară doar o contribuţie proprie de 30-50% din valoarea proiectului (cheltuieli eligibile).

Pentru comune şi micro-regiuni există numeroase fonduri care, pentru o contribuţie proprie de 0-40% din valoarea proiectului (cheltuieli eligibile), pot sprijini rezolvarea problemelor importante legate de infrastructura comunelor şi oferă posibilitatea unei dezvoltări reale la nivel rural.

O condiţie importantă pentru accesarea fondurilor comunitare o constituie planificarea adecvată din punct de vedere economic şi a protecţiei mediului (pentru agricultori şi persoanele juridice) şi elaborarea strategiilor locale şi microregionale (pentru autorităţile locale şi parteneriatele formate de acestea).

OTP Consulting România stă la dispoziţia firmelor din zona rurală, a producătorilor, a asociaţiilor şi a consiliilor locale cu preţuri avantajoase şi servicii de calitate pentru obţinerea şi utilizarea surselor financiare comunitare cu succes.