Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Servicii > Pregătirea proiectului > Pre-evaluarea cererilor de finantare

Pregătirea proiectului

Pre-evaluarea cererilor de finanţare

 

În cazul în care documentaţia pentru cererea de finanţare sau studiile conexe sunt elaborate de către angajaţii Dvs. sau de către un alt grup extern de experţi, putem asigura verificarea documentaţiei elaborate. Pe parcursul verificării căutăm răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cererea de finanţare corespunde criteriilor de eligibilitate?
  • Conţine într-adevăr, din toate punctele de vedere, informaţiile relevante referitoare la implementarea proiectului?
  • Factorii prioritari la evaluarea cererilor de finanţare în cadrul proiectelor finanţate din sursele nerambursabile ale UE sunt accentuaţi în măsură corespunzătoare?
  • Proiectul este complet, conţine toate componentele importante şi există o legătură logică între acestea?

În urma verificării trimitem un raport în care sunt menţionate rezultatul analizei făcute şi sugestiile noastre pentru îmbunătăţirea calităţii documentaţiei.