Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Servicii > Pregătirea proiectului > Elaborarea propunerilor de proiect

Pregătirea proiectului

Elaborarea propunerilor de proiect

 

În această fază verificăm amănunţit condiţiile de fezabilitate ale proiectului şi alternativele posibile, elaborăm propunerea de proiect şi completăm formularul de cerere de finanţare şi anexele necesare.

Ţinând seama de ideile de bază ale proiectului, OTP Consulting România cooperează cu beneficiarul la elaborarea propunerii de proiect şi pregăteşte dosarul proiectului:

  • Completează formularul de cerere de finanţare;
  • Finalizează şi adună toate documentele care trebuie să fie anexate;
  • Realizează o verificare a proiectului şi un control formal al documentaţiei proiectului;
  • Ţine legătura cu Autoritatea de management sau Organismul intermediar care a publicat şi administrează licitaţia de proiecte;
  • Urmăreşte înaintarea propunerii de proiect în termenul stabilit de autoritatea de management.

Realizarea studiilor de specialitate necesare (studii de fezabilitate şi alte studii specifice) şi elaborarea planurilor trebuie să fie efectuate în această fază, aceste documente facând parte din documentaţia de bază a propunerii de proiect.

În cazul în care clientul nostru îşi elaborează singur proiectul, firma noastră poate asigura serviciul de verificare a documentaţiei.