Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Servicii > Managementul proiectului

Managementul proiectului

 

OTP Consulting România se poate ocupa de îndeplinirea sarcinilor legate de gestionarea proiectului începând cu momentul aprobării finanţării şi până la cel al încheierii proiectului. Aceste sarcini pot include următoarele activităti principale:

  • Elaborarea unui plan de implementare a proiectului şi a procedurilor de lucru;
  • Sprijin la încheierea contractului de finanţare cu Autoritatea Contractantă;
  • Asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică;
  • Elaborarea rapoartelor intermediare (rapoarte parţiale);
  • Pregătirea unor documente (tehnice, economice, de protecţie a mediului);
  • Sprijin în managementul financiar al proiectului şi la elaborarea cererilor de decontare şi a rapoartelor intermediare si finale;
  • Asistenţă la îndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor solicitate de Autoritatea Contractantă pe parcursul implementării proiectului;
  • Organizarea şi participarea la întâlnirile de coordonare din cadrul proiectului;
  • Activităţi de monitorizare şi/sau evaluare a modului de implementare a proiectului.

În cazul în care clientul doreşte să asigure managementul proiectului prin forţe proprii, OTP Consulting România poate oferi consultanţă în domeniile enumerate mai sus pentru sprijinirea implementării cu succes a proiectului (verificarea rapoartelor şi a dosarelor, pregătirea deciziilor şi identificarea rolurilor în cadrul activităţii de monitorizare).