Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente > Evenimente

Proiect amplu de sprijinire și finanțare pentru întreprinderi nou create în Regiunea Centru (20/01/2018, )

Camera de Comerț și Industrie a României, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Covasna și OTP Consulting Romania SRL a început implementarea unui proiect amplu de dezvolare antreprenorială și finanțare a unor afaceri nou-create, intitulat „ANTREPRENORIAT SUSTENABIL ÎN REGIUNEA CENTRU”, ID POCU 82/3/7/105328.

Obiectivul general al proiectului (scopul) este acela de a susține investițiile în inițiative antreprenoriale la nivelul Regiunii Centru, în vederea dezvoltării mediului economic și creșterii ocupării la nivel regional.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, în perioada 12.01.2018-12.01.2021, iar aria de implementare o reprezintă județele Harghita, Covasna, Mureș, Brașov, Alba și Sibiu.

Rezultatele previzionate ale proiectului sunt:

- 740 de persoane in grupul tinta al proiectului, dintre care cel putin 21 din fiecare judet al regiunii, care vor participa într-un program de formare antreprenorială, obținând un certificat de competențe antreprenoriale.

- În urma unui concurs de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului, vor fi selectate un număr de minimum 89 de planuri de afaceri și vor fi înființate 89 de firme, fiecare dintre acestea primind o finanțare nerambursabilă în valoare de maxim.34.200 de euro. În cadrul companiilor nou-înființate se vor înființa un număr de 178 de locuri de muncă care vor fi menținute pe perioada de sustenabilitate a proiectului.

- Vor fi înființate două hub-uri de inovare socială, și se va elabora un studiu privind mediul antreprenorial la nivel regional, rețele posibile, trenduri, evoluții, impact social etc.

Valoarea totală a proiectului este de 21.884.509,68 lei, din care suma finanțării primite din Programul Operațional Capital Uman este de 18.411.796,04 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului din bugetul național este de 3.249.140,48 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Înapoi