Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente

Ştiri

Un nou proiect de amploare pentru viitorii antreprenori, implementat de OTP Consulting Romania (20/01/2018)

[...]

SELECTARE PERSONAL PENTRU GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 2017-11-22 (22/11/2017)

GAL Satu Mare pentru dezvoltare socială" înființat în cadrul proiectului "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și înființarea grupului de acțiune local al Municipiului Satu Mare" selectează personal contractual în regim part-time: - manager - asistent administrativ - facilitator comunitar. [...]

Expert sociolog (23/09/2017)

Pentru desfașurarea proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala și înființarea Grupului de Acțiune Local al Municipiului Satu Mare”, desfășurat în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, OTP Consulting Romania S.R.L. angajează 2 Experți Sociologi pe perioada desfășurării proiectului [...]