Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente > Ştiri

Noi Cereri deschise de proiecte lansate în 2008 (15/02/2008, Bucureşti)

Astăzi, 15 februarie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane deschide 16 linii de finanţare pentru 15 Domenii Majore de Intervenţie (DMI), prin lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Anul 2008 a adus lansarea unor noi Cereri deschise de proiecte pe Domenii majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional, urmând ca restul să fie lansate pâna în luna martie a acestui an.

Astfel a fost deschisă finanţarea pentru:

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane – lansat în 10 septembrie 2007

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.1 – Reabilitare/modernizare/echipare infrastructura servicii de sănătate (lansat pe 22 ianuarie 2008); Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitare/modernizare/dezvoltare şi echipare infrastructura servicii sociale (lansat pe 28 ianuarie 2008) şi Domeniul de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (lansat pe 31 octombrie 2007).

De asemenea, pe 11 februarie 2008 a fost lansată cererea deschisă de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport, program prin care vor fi finanţate proiecte de importanţă naţionala din domeniul transportului.

A apărut prima variantă de lucru a Ghidului Solicitantului pentru energie eficientă şi durabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", Domeniul major de intervenţie 4.1. "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) - Operaţiunea indicativă "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - numai pentru partea de transport.

Varianta prezentată are doar scop informativ

Înapoi