Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente > Ştiri

OTP Consulting investește în oameni (16/03/2015)

OTP Consulting România S.R.L., membră a Grupului OTP Bank România, împreună cu Universitatea Politehnică din București, cea mai prestigioasă universitate tehnică din România, vor implementa în parteneriat proiectul multi-regional “ANTREPRENOR- Idei de afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia - ID 150650”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul, în valoare de 5,580,988.05 RON, va fi implementat în județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Dolj, București și Ilfov.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de afaceri în regiunile Bucurști-Ilfov și Sud-Vest Oltenia, prin formarea profesională, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sprijinul acordat persoanelor cu vârsta peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în aceste regiuni.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 400 de persoane din regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia, cu vârsta peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă, dintre care cel puțin 50% sunt persoane din categoria de vârsta 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior.

Aceștia vor participa la cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și ulterior vor intra într-un concurs de idei de afaceri. În urma acestuia, 40 de idei de afaceri – cel puțin câte două din fiecare județ al regiunilor implicate în proiect și minimum 20 aparținând categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior – vor fi finanțate prin subvenții pentru a fi puse în aplicare.

Datorită dezvoltării abilităților antreprenoriale a 400 de persoane, din care 120 femei, în vederea inițierii de noi afaceri, precum și datorită susținerii înființării de 40 de noi întreprinderi în cadrul schemei „Sprijin pentru antreprenori”, proiectul se înscrie în arealul obiectivelor Axei Prioritare 3.

Selecția ideilor de afaceri se va concentra pe domeniile: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilier, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.

Afacerile nou înființate vor determina crearea a minimum 80 de locuri noi de muncă. Acestea vor fi menținute timp de minim 6 luni după finalizarea proiectului.

Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung atât la nivelul grupului țintă, cât și asupra comunităților economice din cele două regiuni de dezvoltare. Datorită serviciilor integrate pentru sprijinirea inițierii și dezvoltării de activități independente, membrii grupului țintă își vor dezvolta acele cunoștințe și abilități care să îi ajute în a deveni, pe termen lung, antreprenori de succes.

Dacă faceți parte din grupul țintă și vreți să participați la cursurile de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, completați următoarele acte necesare înscrierii la activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

1. Actul de identitate în copie, cu mențiunea conform cu originalul, semnat;
2. Actele de studii și de calificare în copie, cu mențiunea conform cu originalul și semnate;
3. Certificat de naștere în copie, cu mențiunea conform cu originalul și semnat;
4. Certificat de căsătorie în copie, cu mențiunea conform cu originalul și semnat;
5. Adeverință de student – unde este cazul
6. Extras de cont pentru codul IBAN de la banca unde aveți emis cardul (se eliberează pe loc de la bancă pe baza CNP-ului). Acest document va trebui să-l aduceți în momentul în care începeți programul de formare profesională.

De asemnea, aveți de completat următoarele documente de înscriere:

Pentru informații suplimentare, colegii noștri Oana Sandu, Expert Comunicare și Informare (OTP Consulting) și Cornel Chira, Responsabil grup țintă (Universitatea Politehnică din București), vă stau la dispoziție la următoarele adresa de e-mail: startup@otpbank.ro și antreprenor@upb.ro

Înapoi