Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Ştiri şi evenimente > Ştiri

Expert sociolog (23/09/2017)

Pentru desfașurarea proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala și înființarea Grupului de Acțiune Local al Municipiului Satu Mare”, desfășurat în cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, OTP Consulting Romania S.R.L. angajează 2 Experți Sociologi pe perioada desfășurării proiectului.

Descrierea postului:
 • Va elabora metodologia cercetării de teren, precizând metodele de lucru, instrumentele de culegere a datelor (cantitative și calitative), etape etc
 • Va stabili tipurile /categoriile de date si informații de colectat din surse primare si secundare;
 • Va întocmi modelul de chestionar / sondaj in gospodării, precum și alte formulare asociate tehnicii de cercetare calitativă (grile de întrebări / fișe de observații / focus grup etc);
 • Va organiza și realiza efectiv cercetarea de teren (pentru teritoriul delimitat implicit cele 4 ZUM), colectând informațiile necesare pentru întocmirea Studiului de referință, Analizei de nevoi și pentru validarea ZUM;
 • Va centraliza / prelucra datele colectate din cercetarea de teren;
 • Va colabora cu experții Partenerilor pentru corelarea activităților specifice în vederea operativității parteneriatului local;
 • Va participa la ședințele echipei de proiect;
 • Va întocmi rapoarte de activitate lunare și alte materiale suport pentru derularea activității.

Cerinţe:

 • Studii superioare - Nivel licență; specializarea sociologie / socio-uman / economie / statistică - Durată: 4 ani;
 • Experiență solicitată: Experienta profesionala specifica in cercetare de teren / sondaje / studii - Durată: 5 ani;
 • Competențe solicitate: Capacitate de analiza si sinteza; Competențe de comunicare;
 • Rezistenţă la efort şi stress;
 • Capacităţi bune de organizare şi gestionare a timpului;
 • Atitudine pro-activă

Reprezintă avantaj:

 • Absolvent de studii superioare economice
 • Cunostinte despre programele UE
 • Cunoştinţe privind metodologia elaborării analizei cost-beneficiu
 • Experienţă în domeniul consultanţei
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat

Ce oferim:

 • Renumeraţie garantată
 • Oportunităţi de formare şi perfecţionare continua
 • Provocare profesională

Locaţie: Satu Mare

CV-ul şi scrisoarea de intenţie le aşteptăm la sediul nostru din București, Bd. Dacia nr. 83, etaj 1, sector 2.

Înapoi