Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Alte fonduri ale Uniunii Europene > Cooperare Teritorială Interregională

Cooperare Teritorială Interregională

Programul de Cooperare Teritorială INTERREG IV C

Obiectivul programului este creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

Bugetul intregului program pentru 2007 – 2013 este de 405,095 milioane euro, din care contribuţia UE este de 321,322 milioane euro iar co-finanţarea naţională (din partea statelor membre) este de 83,773 milioane euro. La aceste sume sa mai adaugă 6 milioane euro din partea Elveţiei şi Norvegiei.

Autoritatea de Management a programului este Regiunea Nord-Pas de Calais, Lilles, Franta, iar Autoritatea Naţională este Ministerul Dezvoltării, Lucrşrilor Publice şi Locuinţelor, prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională.

Aria de cooperare acoperă întreg teritoriul UE (27 State membre) şi 2 state partenere cu statut special (Norvegia şi Elveţia).

Dosarul de licitaţie al programului 

 

Axe prioritare

AXA PRIORITARĂ 1
Inovare şi economia cunoaşterii

  • Inovare, cercetare şi dezvoltare
  • Antreprenoriatul şi IMM-urile
  • Societatea informaţională
  • Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie
 

AXA PRIORITARĂ 2
Mediu şi prevenirea riscului

  • Riscuri naturale şi tehnologice
  • Managementul apei
  • Managementul deşeurilor
  • Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural
  • Energia şi transportul public durabil
  • Patrimoniul cultural şi peisajul
 

AXA PRIORITARĂ 3
Asistenţă tehnică (Sprijin pentru implementarea programului)