Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Alte fonduri ale Uniunii Europene > Cooperare Teritorială Transnaţională

Cooperare Teritorială Transnaţională

Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est

 

Obiectivul programului este crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţă strategică în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.

Bugetul programului pe perioada 2007 – 2013 pentru cele 8 state membre este de 245.111, 97 milioane euro, din care contribuţia UE este de 206.691, 64 milioane euro, iar co-finanţarea naţională este de 38.420,33 milioane euro. La aceasta se adaugă bugetul pentru celelalte state prin programul IPA.

Autoritatea de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare, Budapesta, Ungaria, iar Autoritatea Naţionala este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (prin DCTI).

Aria de cooperare a programului acoperă regiuni din 3 state membre vechi (Austria, Grecia şi Italia), 5 state membre noi (Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia şi Slovacia), 2 state candidate (Croaţia şi Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei), 4 state potenţial candidate (Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia), şi 2 state cu care UE are relaţii speciale (Moldova şi Ucraina).

Fişa Programului Operaţional

 

Axe prioritare

AXA PRIORITARĂ 1
Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului

 • dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice
 • dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ
 • îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare
 

AXA PRIORITARĂ 2
Protectia si imbunatatirea mediului inconjurator

 • îmbunătăţirea managementului integrat al apelor si prevenirea riscurilor de inundatii
 • îmbunătăţirea prevenirii riscurilor naturale
 • promovarea cooperarii in domeniul managementului resurselor naturale si al ariilor protejate
 • promovarea energiei regenerabile si eficientizarea resurselor
 

AXA PRIORITARĂ 3
Îmbunătăţirea accesibilităţii

 • îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare şi secundare de transport
 • dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale”
 • îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale
 

AXA PRIORITARĂ 4
Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial

 • abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări
 • promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveste accesibilitatea şi atractivitatea acestora
 • promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare
 

AXA PRIORITARĂ 5
Asistenţă tehnicaă pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii