Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Alte fonduri ale Uniunii Europene

Alte fonduri ale Uniunii Europene

 

Complementar acţiunilor susţinute din Instrumentele Structurale, vor fi susţinute totodată investiţii în domeniul dezvoltării rurale şi pescuitului, prin instrumente precum:

  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care finanţează investiţii pentru creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural
  • Fondul European pentru Pescuit (FEP), care susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent.

Accesul la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală se face prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar la Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit.

În plus, prin Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană sunt finanţate o serie de Programe Operaţionale, câte unul pentru fiecare graniţă, pentru Spaţiul Sud-Est European şi pentru Cooperare inter-regională.

I. Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

II. Programe de Cooperare Teritorială

a. Cooperare Teritorială Transfrontalieră

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România -Ucraina-Moldova
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia- România -Ucraina
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România -Serbia
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în bazinul Mării Negre

b. Cooperare Teritorială Transnaţională

Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est

c. Cooperare Teritorială Interregională

Programul de Cooperare Teritorială INTERREG IV C
Programul de Cooperare Teritorială INTERACT II
Programul de Coopeare Interregională URBACT II
Programul de Cooperare Interregională ESPON 2013