Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Alte fonduri ale Uniunii Europene > Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

Alte fonduri ale Uniunii Europene

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

 

Fondurile europene pentru agricultură vor putea fi accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR).

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările member în implementarea Politicii Agricole Comune .

Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale.

FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.

Autoritatea de Management pentru PNDR este constituită în cadrul în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro).

Documentul cadru de implementare al PNDR 

AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

1.1. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul Uman

        1.1.1. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

       1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

1.2. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze Inovaţia

       1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole

       1.2.2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

       1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

       1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

1.3. Măsuri de tranziţie pentru

       1.3.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

       1.3.2. Înfiinţarea grupurilor de producători

       1.3.3. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

AXA 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

2.1. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole

       2.1.1. Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată

       2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană

       2.1.4. Plăţi de Agro-mediu

2.2. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere

       2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole

AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

3.1. Măsuri privind diversificarea economiei rurale

       3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

       3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice

3.2. Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale

       3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

AXA 4: Axa LEADER

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

       4.1.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

       4.1.2. Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural

       4.1.3. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

       4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

       4.3.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

              4.3.1.1 Construcţie parteneriate public-private

              4.3.1.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului