Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Creşterea Competitivităţii Economice

Fonduri structurale

Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice

 

Obiectivul general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) în perioada de programare 2007 – 2013 este de 2.55 miliarde euro.

Autoritatea de Management pentru POS CCE este constituită în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

Documentul cadru de implementare al POS CCE

 

Axe prioritare tematiceAXA PRIORITARĂ 1
Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

 

AXA PRIORITARĂ 2
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ;

2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI

2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).

 

AXA PRIORITARĂ 3
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice

3.3. Dezvoltarea e-economiei

 

AXA PRIORITARĂ 4
Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice

4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic);

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;

4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

 

AXA PRIORITARĂ 5
Asistenţă Tehnică

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE;

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare TI.