Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Mediu

Fonduri structurale

Programul Operaţional Mediu

 

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunatăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelasi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a Romaniei la UE cu privire la protecţia mediului.

Totodata programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana şi România cu privire la infrastructura de mediu atît din punct de vedere cantitativ cît şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din POS Mediu este de 5,61 miliarde euro, din care 4,5 miliarde contribuţie din partea UE şi 1,1 miliarde euro din bugetul de stat şi bugetele locale.

Autoritatea de Management pentru POS Mediu este constituită în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Documentul cadru pentru Implementarea POS Mediu


Axe prioritare tematice

AXA PRIORITARĂ 1
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Domeniu major de intervenţie 1.1 – Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată

 

AXA PRIORITARĂ 2
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate

Domeniu major de intervenţie 2.1 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

Domeniu major de intervenţie 2.2 – Reabilitarea zonelor poluate istoric

 

AXA PRIORITARĂ 3
Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

Domeniu major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea sistemelor urbane de încalzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

 

AXA PRIORITARĂ 4
Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii

Domeniu major de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

 

AXA PRIORITARĂ 5
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

Domeniu major de intervenţie 5.1 – Protecţia împotriva inundaţiilor

Domeniu major de intervenţie 5.2 – Reducerea eroziunii costiere

 

AXA PRIORITARĂ 6
Asistenţă Tehnică

Domeniu major de intervenţie 6.1 – Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS

Domeniu major de intervenţie 6.2 – Sprijin pentru informare şi publicitate