Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Transport

Fonduri structurale

Programul Operaţional Transport

 

Ţinând cont de necesitatea României de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială comparative cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de faptul ca un sistem de transport eficient, durabil, flexibil şi sigur poate fi considerat o precondiţie esenţială pentru dezvoltarea economică, coroborat cu angajamentul de a dezvolta reţeaua TEN-T şi proiectele prioritare TEN-T, obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial Transport este de a promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi marfuri cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, European, între şi în cadrul regiunilor din România.

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Sectorial Transport în perioada de programare 2007-2013 este de 5,7 miliarde euro, din care 4,57 miliarde euro din partea Uniunii Europene şi 1,13 miliarde euro de la bugetul de stat.

Autoritatea de Management pentru POS T este constituită în cadrul Ministerului Transporturilor.

Documentul cadru de Implementare a POS T

 

Axe prioritare tematice

 

AXA PRIORITARĂ 1
Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE

Domeniu major de intervenţie 1.1 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7

Domeniu major de intervenţie 1.2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22

Domeniu major de intervenţie 1.3 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18

 

AXA PRIORITARĂ 2
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport

Domeniu major de intervenţie 2.1 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale

Domeniu major de intervenţie 2.2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători

Domeniu major de intervenţie 2.3 – Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime

Domeniu major de intervenţie 2.4 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

 

AXA PRIORITARĂ 3
Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor

Domeniu major de intervenţie 3.1 – Promovarea transportului inter-modal

Domeniu major de intervenţie 3.2 – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport

Domeniu major de intervenţie 3.3 – Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

 

AXA PRIORITARĂ 4
Asistenţă Tehnică

Domeniu major de intervenţie 4.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS T

Domeniu major de intervenţie 4.2 – Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS T