Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Fonduri structurale

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

Obiectivul general al PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiiul socio-economic al societăţii româneşti.

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada de programare 2007-2013 este de 246 milioane euro, din care 208 milioane din partea Uniunii Europene şi 38 milioane de la bugetul de stat şi bugetul local.

Autoritatea de Management pentru PO DCA este constituită în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Documentul cadru de implementare al PO DCA

 

Axe prioritare tematice


AXA PRIORITARĂ 1
Îmbunătăţirea de structură şi process ale managementului ciclului de politici publice

Domeniu major de intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Domeniu major de intervenţie 1.2 – Creşterea responsabilizării administraţiei publice

Domeniu major de intervenţie 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

 

AXA PRIORITARĂ 2
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Domeniu major de intervenţie 2.1 – Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

Domeniu major de intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

 

AXA PRIORITARĂ 3
Asistenţă Tehnică

Domeniu major de interes 3.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA şi pentru pregatirea viitorului exerciţiu de programare

Domeniu major de interes 3.2 – Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA