Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Dezvoltarea Resurselor Umane

Fonduri structurale

Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) în perioada de programare 2007 – 2013 este de 3.47 miliarde euro.

Autoritatea de Management pentru POS DRU este constituită în cadrul în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Documentul cadru de implementare al POS DRU

 

Axe prioritare tematiceAXA PRIORITARĂ 1
Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Domeniul de intervenţie 1.2 Învăţământ superior de calitate

Domeniul de intervenţie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Domeniul de intervenţie 1.4 Calitate în FPC  

Domeniul de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 

 

AXA PRIORITARĂ 2
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă 

Domeniul de intervenţie 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 

Domeniul de intervenţie 2.3 Acces şi participare la FPC

 

AXA PRIORITARĂ 3
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul de intervenţie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale; 

Domeniul de intervenţie 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Domeniul de intervenţie 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă 

 

AXA PRIORITARĂ 4
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Domeniul de intervenţie 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare 

Domeniul de intervenţie 4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare 

 

AXA PRIORITARĂ 5
Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;

Domeniul de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. 

 

AXA PRIORITARĂ 6
Promovarea incluziunii sociale

Domeniul de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale;

Domeniul de intervenţie 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; 

  • Împreună pe piaţa muncii

Domeniul de intervenţie 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 

Domeniul de intervenţie 6.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii.

 

AXA PRIORITARĂ 7
Asistenţă tehnică

Domeniul de intervenţie 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU;

Domeniul de intervenţie 7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare.