Tipărește Trimite unui prieten

Prima pagină > Surse de finanţare > Fonduri structurale > Regional

Fonduri structurale

Programul Operaţional Regional

 

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private.

Autoritatea de Management pentru POR este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Documentul cadru de implementare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

 

Axe prioritare tematice

AXA PRIORITARĂ 1
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – potenţiali poli de creştere

Domeniu major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană

 

AXA PRIORITARĂ 2
Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale

Domeniu major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

 

AXA PRIORITARĂ 3
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniu major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Domeniu major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Domeniu major de intervenţie 3.3 – îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Domeniu major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

 

AXA PRIORITARĂ 4
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Domeniu major de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Domeniu major de intervenţie 4.2 – Reabilitarea centrelor industriale poluante şi neutilizate şi pregatirea pentru noi activităţi

Domeniu major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor

 

AXA PRIORITARĂ 5
Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local

Domeniu major de intervenţie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe

Domeniu major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic

Domeniu major de intervenţie 5.3 – Valorificarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor Romaniei ca destinaţii turistice

 

AXA PRIORITARĂ 6
Asistenţă tehnică

Domeniu major de intervenţie 6.1 – Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional

Domeniu major de intervenţie 6.2 – Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR